:پلن شماره 1 – شخصی

تعداد اتود: 3 عدد

تعداد ویرایش: 10 بار

فایل های تحویلی: EPS

هزینه: 1 الی 3 میلیون تومان

:پلن شماره 2 – کسب و کارهای کوچک

تعداد اتود: 6 عدد

تعداد ویرایش: 20 بار

فایل های تحویلی: EPS

شناسنامه شامل: کد رنگ

هزینه: 3 الی 6 میلیون تومان

:پلن شماره 3 – موسسات، شرکت های دولتی و خصوصی

تعداد اتود: 10 عدد

تعداد ویرایش: 50 بار

فایل های تحویلی: EPS

کتابچه ی لوگو اختصاصی

شناسنامه شامل: فونت، کد رنگ، شعار

هدیه ویژه: ست اداری

هزینه: 6 الی 15 میلیون تومان